หน้าหลัก

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวชุติมา  อาษาคง
เกิดวันที่ 13 มกราคม 2541
ชื่อเล่น เจน  อายุ 20
ปัจจุบันศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
สัญชาติ : ไทย
เชือชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน : 775/10  หมู่ 12 ตำบล ดงพระราม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี
มีพี่น้องสามคน เป็นลูกคนกลาง
กีฬาที่ชอบ : แบตมินตั้น
อาหารที่ชอบ : ต้มยำน้ำข้น
รหัสนักศึกษา 58023490093   กลุ่ม 5802349003

คำศัพท์
ตารางเรียน
รูปภาพที่ชอบ
เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ