คำศัพท์

1. URL คือ ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล  Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator) คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ และมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทางเทคนิคและการอภิปรายทั่วไป

2. FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol คือ โปรโตคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ถูกนำใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง ไคลเอนต์ (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่าย เรียกว่า โฮสติง (hosting) หรือ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้การถ่ายโอนไฟล์ง่ายและปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

3. client server คือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ (client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้

4. Web hosting คือ พื้นที่การใช้งานในอินเทอร์เน็ต โดยการเช่าพื้นที่ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ โดยเครื่อง Server นี้จะเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง และ online 24 ชม.

5. Web browser คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเและติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า World Wide Web (WWW)

6. CMS (Content Management System) หมายถึง ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดระเบียบ ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ไฟล์เอกสาร ผู้พัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และพัฒนาขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แจกจ่ายโดยไม่มีลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันแพร่หลาย

7. DNS คือ Domain Name System และ DNS server คือ Domain Name System server เป็นเครื่องบริการแปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP ซึ่งการแปลงชื่อนี้อาจเกิดในเครื่อง local เอง จาก cache ในเครื่อง local หรือจากเครื่องบริการของผู้ให้บริการ เพราะ เบอร์ IP Address เป็นตัวเลขที่ใช้ไม่ค่อยสะดวกและจำยาก ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดระบบตั้งชื่อแบบที่เป็นตัวอักษร ให้มีความหมายเพื่อการจดจำได้ง่ายกว่ามาก

8. Homepage คือ เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์ เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์ หน้าแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

9. Anchor Text นั้นหมายถึง Link ตัวอักษรที่สามารถกดคลิกเข้าไปเพื่อไปยังหน้าถัดไปหรือหน้าที่ต้องการ เช่น ถ้าเราต้องการ Keyword เป็นคำว่า “ซื้อขายเสื้อผ้ามือสอง” เพื่อ Link กลับไปยังเว็บไซต์ของร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ก็จะมี Link ลักษณะนี้ ซื้อขายเสื้อผ้ามือสองในหน้าเว็บ เพราะการใช้ Keyword ที่ต้องการมาทำเป็น Anchor Text นั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มอันดับในหน้า google ได้เช่นกัน

10. HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ